Fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendoms rettsforhold

Tvister vedrørende eiendomsforhold kan berøre spørsmål om adkomstvei, rett til hus på fremmed grunn, benyttelse av forkjøpsrett eller for eksempel reklamasjoner etter oppdagelse av feil eller mangler på eiendommen. Denne type tvister er gjerne knyttet til egen bolig og er derfor viktig å få løst.

 

Domstolene vil oftest invitere til rettsmekling i dennne type saker. Det innebærer at dommeren har en aktiv meklerrolle. Dersom saken ikke løses ved inngåelse av rettsforlik, vil den gå til hovedforhandling.

 

Bent Luther har lang erfaring med bistand i forhold til tvister om fast eiendoms rettsforhold. Advokatbistand i denne type saker dekkes gjennom rettshjelpelementet i hus/hjem/innbo-forsikring.