OM ADvokatfirmaet luther

Advokat Bent Luther arbeider som advokat i Drammen, men tar oppdrag over hele landet. Hovedvekten av bistanden er barnevernsaker og foreldretvister om fast bosted og samvær (barnefordelingssaker) samt i straffesaker som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Luther påtar seg saker med fri rettshjelp. Videre gir han jevnlig bistand i tvister om fast eiendom og forsikring. Han har prosedert i flere hundre rettsmøter og håndterer sakene på en engasjert, profesjonell og rutinert måte. Advokat Bent Luther bistår regelmessig som advokat i barnevernsaker og generelt i saker angående barnefordeling. Videre har han påtatt seg en rekke, tildels omfattende engasjement som forsvarer og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

 

Innenfor nevnte spesialområder har jeg meget god kompetanse. Jeg arbeider etter en høy etisk standard der jeg gjennomgående er løsningsorientert fremfor å tilrå unødig prosess. Jeg anbefaler aldri rettslig overprøving av en sak uten at jeg mener det er grunnlag for å komme gjennom med et annet og bedre resultat. 

Jeg bistår i første rekke privatpersoner, men har også gitt rådgivning og annen juridisk hjelp til bedrifter. Juridisk bistand gis innenfor et relativt bredt spekter av juridiske områder i form av rådgivning og forhandlinger samt prosess der dette er ønskelig og nødvendig. Klientenes behov og ønsker tas meget seriøst. Dette betyr at tett oppfølging og god kommunikasjon anses å være av stor viktighet. Innenfor etiske og lovbestemte grenser vil jeg kjempe for din sak så langt dette er ønskelig og hensiktsmessig. Jeg har mer enn 14 års erfaring som jurist og har prosedert for domstoler og fylkesnemnder i mer enn 10 av dem. Dertil har jeg oppnådd mange gode resultater i sakene.

 

Min spesialkompetanse ligger innenfor sakstypene barnevern, barnefordeling, trygderett og forsikring, foruten som forsvarer og bistandsadvokat i større straffesaker.

 

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Jeg tilbyr i denne forbindelse møte av inntil en halv times varighet. Mine betingelser er ellers rimelige. Jeg vil informere om mulighetene for dekning av saksomkostninger gjennom fri rettshjelpordningen og forsikringsavtale med rettshjelpelement i hus og innboforsikring med flere.

Åpningstider

Mandag 09:00 - 17:00

Tirsdag 09:00 - 17:00

Onsdag 09:00 - 17:00

Torsdag 09:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 17:00

Lørdag Stengt

Søndag Stengt

 

 

Nedre Storgate 8 | 3015 Drammen