priser og vilkår

Mine timepriser varierer mellom kr 1121,- for sakstyper innenfor fri rettshjelpområdet og fra kr 1300,- til kr 1800,- for bistand innen det øvrige privatrettslige område. Min alminnelige timepris i barnefordelingssaker er kr 1500,- + mva. I saker om fast eiendom er prisen kr 1800,- + mva.

 

For særlig krevende oppdrag hvor det kreves spesiell erfaring eller kompetanse vil det kunne være aktuelt å avtale særskilte betingelser. Det vil i alle saker bortsett fra der oppdraget er kortvarig og må effektueres raskt, bli utstedt en skriftlig oppdragsbekreftelse. Til de nevnte timepriser tilkommer merverdiavgift. Timepris eller enhetspris for utført arbeid avtales før oppdraget påbegynnes.