Rettsområder


Advokat Drammen


Advokat Bent Luther har siden april 2010 holdt til i Drammen. Han gir bistand på områdene barnevern, barnefordeling, samvær, trygdesaker, eiendomstvister, i straffesaker samt i saker vedrørende tvister i arbeidsforhold og forsikringsforhold. 
 
Advokat Bent Luther arbeider i kontorfellesskap med tilhold sentralt i Drammen på Bragernes torg. Kontoradressen er Bragernes torg 1.