Nyheter


Ny webside

Advokat Bent Luthers webside er laget i samarbeid med Hurum IT. Oppdatert 30.03.14

24.11.2006

Barnevern eller stigmatisering av biologiske foreldre

 

Barnevern eller stigmatisering av biologiske foreldre

 

Barnevernsakene, der inngrep skjer i de biologiske foreldres omsorgsposisjon, representerer dels berettigede tiltak for beskyttelse og ivarretagelse av barns utvikling. I vel så stor grad representerer de samme saker en slags "vendetta" fra akademiet ovenfor lavere sosiale grupper. Kombinasjonen enslig mor med lav utdannelse og barn med ADHD eller tilsvarende adferdsforstyrrelser fører ofte til omsorgsovertagelser. Mødre med enkelte psykiske belastninger blir gjerne også "overdiagnostisert" av leger eller sakkyndige psykologer som er satt til å utrede saken for barneverntjenesten eller tingretten. 


Samlet sett medfører det ovennevnte at omsorgsovertagelser skjer i en del tilfelle der vilkårene for tvangsinngrep i realiteten ikke er oppfylt. Situasjonen kan i langt flere tilfelle avhjelpes med hjelpetiltak, hvilket også er en lovbestemt plikt. I altfor få tilfelle ser man at Fylkesnemndene og tingrettene sparker ballen tilbake til barneverntjenesten med pålegg om iverksettelse av hjelpetiltak.  


 


25.03.2012